Hem

Vad är en uppslagsbok/ett uppslagsverk?

Ett uppslagsverk, även kallad encyklopedi, har som mål att sammanfatta allt vetande. Ordet encyklopedi kommer från grekiskans enkuklios paideia och ordagrant översatt betyder det ”rundad bildning”, vilken man i sin tur kan översätta till allmänbildning. Man skulle kunna påstå att ett uppslagsverk är en informationskälla.

Formmässigt brukar en uppslagsbok likna ordboken. När du i ett lexikon slår upp vad ett ord betyder, slår du i ett uppslagsverk upp vad ett ämne betyder, innebär och/eller innehåller. Precis som en ordbok brukar även uppslagsverk vara i alfabetisk ordning.  Storleksmässigt kan uppslagsboken variera beroende på hur många ämnen verket innehåller, ett uppslagsverk kan även bestå av flera böcker eller så kallade volymer.

Den stora skillnaden mellan ordböcker och uppslagsverk är dess information o m uppslagsämnet, till skillnad från ordboken, som enbart förklara ett ords betydelse och användning, så kan ett uppslagsverk innehålla bilder, statistik, kartor etc. beroende på det ämne man slår upp.

Olika variationer

Beroende på vilket uppslagsverk du har kan innehållet variera. En del uppslagsverk omfattar samtliga ämnen, medan andra bara omfattar ämnen inom vissa områden, till exempel filosofi, medicin eller kultur. Och beroende på vilken målgrupp det tänkta uppslagsverket har, anpassas uppslagsverkets innehåll och utsträckning. Idag finns även uppslagsverk på internet, och utöver bilder, text och kartor innehåller även dessa verk medier som ljudfiler och rörlig bild.

Redan under antiken försökte författare skriva ingående om kunskap, men det var först under 1700-talet som vi såg den typen uppslagsverk som vi idag är vana vid. Det anses att John Harris, med sin Lexicon Technicum, var den första som etablerade dagen typ av encyklopedi. Under 1800-talet började uppslagsverk ges ut på de större europeiska språken, i England gavs Encyclopaedia Britannica ut. I Tyskland hade man i slutet av 1700-talet fått tillgång till Brockhaus Enzyklopädie, och under kommande århundrade skulle 13 versioner ges ut.

I Sverige hade det under 1800-talet gets ut några små versioner, men inget uppslagsverk hade fått ordentligt med fäste. Först när Nordisk familjebok publicerades fick ett uppslagsverk nationellt fäste i Sverige. Den första utgåvan av Nordisk familjebok utgavs mellan 1875 och 1899 och innehöll 18 band.

Svensk uppslagsbok

Svensk uppslagsbok är ett uppslagsverk som utkommit i två versioner. Den första versionen utgavs mellan 1929 och 1939 och innefattar 30 volymer. Från början stod uppslagsverket under Baltiska förlaget AB, men 1930 tog Svensk uppslagsbok AB över verksamheten. Svensk uppslagsbok konkurrerande under denna tid med Nordisk familjebok, ett annat svenskt uppslags verk, och man motiverande konkurrensen med att man ansåg att det just då inte fanns ett välarbetat uppslagsverk som vem som helst skulle kunna ha tillgång till. En viktig princip för Svensk uppslagsbok var att alla artiklar i verket skrivits av fackmän.

Den andra versionen utgavs mellan 1947 och 1955. Man motiverade beslutet att ge ut en ny utgåva med att det skett så många världshistoriska ögonblick sedan första utgåvan att man var tvungen att uppdatera den gamla versionen. Dessutom omarbetade man det ursprungliga innehållet. Den nya utgåvan innehöll 32 volymer och vid varje ark noterades vilket innehåll som omarbetats.

I slutet av 2009 blev andra utgåvan tillgänglig via internet. Det var gratis, men innehöll bara text och inga bilder. Ingen hade heller korrekturläst innehållet på den elektroniska versionen av Svensk uppslagsbok.