Wikipedia på svenska

Den svenskspråkiga Wikipedia uppstod 23 maj 2001 och var, efter katalanska, det andra mindre språk som tillämpades på uppslagsverket. Det kom dock att dröja till november kommande år innan det svenskspråkiga Wikipedia på riktigt började användas. Idag är det svenskspråkiga Wikipedia det största uppslagsverket någonsin i svensk historia.

Det var genom mejlkontakt mellan Wikipedias grundare Jimmy Wales och datorsystemarkitekter Linus Tolke som det svenskspråkiga Wikipedia blev till. Den svenska versionen blev totalt den fjärde upplagan av uppslagsverket, tidigare hade en engelskspråkig, en tysk och en katalansk version uppstått.

Det var först 2002 som det svenska Wikipedia började växa, då växte antalet användare från till 21. Från början konkurrerade man med ett liknande uppslagsverk susning.nu, men då detta uppslagsverk började tillåta reklam och hade brist på verktyg som motverkade förstörelse gick tongivande användare över till Wikipedia. Detta skedde 2002-2011. Fram till 2004 var dock susning.nu större än svenska Wikipedia, men 2005 gick man om susning.nu i flest antal artiklar. Under det första decenniet på tvåtusentalet ökade antalet användare stadigt i svenska Wikipedia. Antalet artiklar som skrevs per dag ökade också stadigt, och 2009 skrevs drygt 105 artiklar per dag.

2012 påbörjades ett arbetssätt på svenska Wikipedia som ökade antalet artiklar markant. Det man gjorde var att använda sig av robotar som skannade datorbaser på information som sedan sammanställdes i artiklar. Det man bland annat gjorde artiklar om var då svenska inlandssjöar.

Idag är svenskspråkiga Wikipedia Sveriges genom tidernas största uppslagsverk och senast 2016 beräknade man att man dagligen hade drygt en halv miljon olika enheter (datorer, surfplattor och mobiltelefoner) som besökte uppslagsverket.

Den svenska organisationen

Wikimedia Sverige är den svenska ideella organisationen som tillhandahåller den svenskspråkiga Wikipedia. Precis som sin engelska version verkar Wikimedia Sverige för att sprida kunskap och bryta idén om enbart vissa individer kan producera och publicera kunskap. Föreningen grundades 2007 efter ett möte på Naturhistoriska. Redan vid grundandet hade man 70 medlemmar i föreningen.

Den ideella föreningen har sitt säte i Stockholm, men de har medlemmar i hela landet, och även några medlemmar utanför Sveriges gränser. Man beräknar man har cirka 500 medlemmar. I styrelsen sitter åtta personer som väljs ut på årsmöten.

Tack vare en donation 2008 på 100 000 svenska kronor kunde verksamheten snabbt växa, och snart hade man 200 medlemmar i föreningen. 2009 mottog man en bilddonation av Regionarkivet i Västra Götaland, som bidrog till att bilder tagna i Västeuropa 1850 och framåt kunde laddas upp på Wikipedia. Bland annat innehöll donationen bilder av Bisson bröderna. I slutet av 2011 kunde föreningen skaffa sitt första kontor i en källare på Södermalm. Året därpå kunde förening göra sin första anställning. Idag är nio personer anställda på Wikimedia Sverige. Numera går det att finna föreningens kontor på Kungsholmen, och där har de funnits sedan 2013.

Svenska Wikipedia blir näst störst

Den 31 juli 2014 blev den svenskspråkiga versionen av Wikipedia näst störst. Enbart den engelska versionen innehar ett högre antal artiklar. Man tog över andraplatser från den tyskspråkiga versionen. Detta skedde främst tack vare Sverker Johansson som med hjälp av en robot producerat 2,7 miljoner artiklar på Wikipedia. Johanssons robot använder sig av en programvara som söker igenom databaser och sammanställer information som bildar innehållet till en artikel. Främst skriver Johansson om djur och växtlivet.