Nationalencyklopedin– en översikt av förr och nu

Nationalencyklopedin grundades den sjuttonde september 1999 och är idag mest känt för sitt internetbaserade uppslagsverk som kan hittas på NE.se. Utöver sitt elektroniska uppslagsverk så tillhandahåller även Nationalencyklopedin kunskapstjänster för skolor, bibliotek, företag, myndigheter och privatpersoner.

Ursprunget till det som vi idag ser är Nationalencyklopedin tog form redan 1980. Då ansåg man inom kulturdebatten att det i Sverige saknades ett modernt uppslagsverk på svenska. 1985, efter en statlig utredning och förhandlingar beviljades Bra Böcker AB ett statligt lån på 17 miljoner svenska kronor. Och med dessa pengar fick de i uppdrag att framkalla ett modernt uppslagsverk. Detta var dock redan 1980 kontroversiellt då man ansåg att datorer stod i framkanten av framtidens kunskapskälla, därför var det konstigt att man ville publicera ett analogt uppslagsverk.

Målet för Bra Böcker AB var att publicera ett uppslagsverk med 20 volymer. Den första delen kom ut 1989 och sju år senare, 1996, publicerades den tjugonde och sista delen av Bra Böcker AB uppslagsverk. Under sina utgivningsår hade encyklopedin 54 000 prenumeranter. Efter 1996 har det ursprungliga uppslagsverket fått sällskap i form av olika komplement. 1997 fanns nationalencyklopedin på CD-rom, 1998 utkom en dvd och 2000 etablerades uppslagsverket på internet.

Några år efter sin lansering på internet utvidgades NE för mobiltelefoner också, samma abonnemangsprincip gäller i telefonen som det gör för datorer.

Uppslagsverk på internet

2000 lanserade Nationalencyklopedin sitt internetbaserade uppslagsverk NE.se. Utöver innehåll från tidigare versioner av Nationalencyklopedin kunde man även ta del av nya artiklar. Utbudet av artiklar på hemsidan uppdateras ständigt. För att få tillgång till tjänsten behöver man abonnemang och lösenord. Dessa abonnemang säljs till skolor, företag, bibliotek och även privatpersoner. Är man inte en prenumerant men ändå söker sig till hemsidan får du enbart tillgång till inledningen av alla artiklar.
Från början såldes abonnemang via datortillverkare, men under 2006-2007 avslutade man denna typ av försäljning.

Efter det har NE nylanserats; 2008 i samarbete med byråerna Forsman & Bodenfors och Monc. 2014 var det dags för ännu en ny lansering och denna gång var ett nytt format målet. Man ville göra Nationalencyklopedin tillgänglig för datorer, surfplattor och smarttelefoner. I den nya prenumerationstjänsten ingick uppslagsverket och engelskt/svenskt-svenskt/engelskt-lexikon. Vill man dock ha åtkomst till appen krävs det att man har ett personligt NE.se-konto som är kopplat till ett skolabonnemang.
Sedan 2014 har NE.se ett genomsnitt på 2 miljoner unika besökare i månaden. Jämför det med Wikipedias 160 miljoner besökare per månad.

Byte av ägarrätten innebar utveckling

Vid den första versionen av Nationalencyklopedin, den tryckta utgåvan från 80- och 90-talet, låg ägarrätten hos Bra Böcker AB. Men sedan 2000 har uppslagsverket verksamhet legat hos ett aktiebolag. Det är under detta bolag som NE utvecklats som mest. Man har gått från analoga böcker till CD-skivor, DVD, hemsida och app. Dessutom har man även givit ut två pappersupplagor som främst såldes till dagstidningsköpare. Dessa pappersutgåvor var dock ett risktagande som visade sig i förlusten som bolaget drabbades av 2010/2011. Sedan dess säljer man inte längre NE i pappersform, och man har en årsomsättning på drygt 50-60 miljoner kronor.

Idag är den främsta inkomstkällan abonnemang, och man satsar främst på utbildningsväsendet. Dock har antalet abonnenter minskat då man anser att tjänsten är för dyr.