Wikipedia – från misstro till störst

Sedan 2011 har förtroendet för Wikipedia pendlat mellan 35% och 40%. 2015 mätte man att 40% hade förtroende för uppslagsverket, då var förtroendet större hos unga (49%) än vad det var hos äldre (39%). Att det finns misstro till Wikipedia är inte så konstigt då uppslagsverket ifrågasätter vem bär rätten att producera samt publicera kunskap. Detta gör man då man låter vemsomhelst skriva och/eller redigera artiklar.

Det kritiker är rädda för när det kommer till Wikipedia är att användare ska utnyttja friheten som Wikipedia förser sina skribenter med. Man är alltså rädd för att användare med särskilda intressen ska producera och/eller redigera artiklar, och på så sätt förblir inte uppslagsverket neutralt eller håller hög kvalité.  Om skribenten ej är objektiv kan även detta påverka en artikels innehåll, exempelvis kan kritiskt innehåll mot en publik person redigeras bort av en användare som inte gillar att kritik riktas mot artikelns huvudämne.

Det kan även ske att åsikterna i samhällets debatt speglar i Wikipedias artiklar. Detta kan ta form i ett så kallat redigeringskrig, som mer eller mindre går ut på att olika grupper med särintresse vill göra sin röst hörd i de olika artiklarna. Dock är förhoppningen att när detta sker som utbyts åsikter och man finner ett mellanting mellan de olika parterna som utvecklar artikeln och gör den bättre.

Åtgärder görs när man inser att artiklar innehåller fel

Wikipedia har ordagrannt ingen redaktion som hjälper dem att rediga artiklar. Istället förlitar sig uppslagsverket på volontärer och användare som arbetar för att se till att artiklar förblir neutrala och innehar ett innehåll av hög kvalité. Varje månad agerar över 3000 volontärer i bara Sverige som hjälper till att granska artiklar och användare. Bland volontärerna finns även personer med expertis på ämnesområden. Dessa är volontärer som på sin fritid bidrar med att sitta i timmar och granska uppslagsverket, alltså inte personer med ekonomiska eller politiska motiv.

Vissa volontärer får även agera som administratörer för uppslagsverket. För att bli administratör måste man nominerats och sedan bli vald. Dessa personer kan låsa artiklar som de anser utveckla och fel håll, de kan även blockera användare om de märker att denne användare missbrukar Wikipedias friheter. Det finns även möjlighet att bevaka olika artiklar och se vad för redigeringar som görs.

Uppslagsverket jobbar för att ständigt öka sitt förtroende

Uppslagsverket har även tillämpad med andra funktioner för att öka förtroendet för hemsidan. Vid varje artikel finns det en historieflik där du som användare kan gå tillbaka och se vilka ändringar som gjorts, när dessa ändringar skedde, vilken IP-adress och användare som gjort ändringen.

Under fliken diskussion kan man som brukare även läsa diskussion om hur trovärdig artikeln är. Det finns även ofta olika språkliga versioner av samma artiklar så är man tveksam vid en artikel kan man alltid jämföra det med en annan språks artikel.

På grund av sitt ständiga jobb för att förbättra uppslagsverket har förtroendet för Wikipedia växt. Att digitaliseringen även gått snabbt, och att internet är vårt främsta verktyg när det kommer till informationssökning har gjort att Wikipedia växt, och är idag ett av världens största uppslagsverk. Även förtroendet bland lärare och forskare har ökat då man förstått vilken kraft uppslagsverket har.