Wikipedia – Information i framkant

Wikipedia är ett internetbaserat uppslagsverk som grundades 2001 av Jimmy Wales och Larry Sanger. Utöver att vara ett av världens mest använda uppslagsverk, är även Wikipedia världens femte mest populära webbsida. Uppslagsverket drivs av Wikimedia Foudnation som är en icke-vinstinriktad stiftelse. Uppslagsverket finns i nuläget tillgängligt i 243 olika språk, och beroende på vilket språk finns det olika mängder artiklar att läsa. Med sina 5 miljoner artiklar är den engelskspråkiga versionen av Wikipedia störst.

Innan Wikipedia grundades hade Wales och Sanger tidigare försökt starta uppslagsverket Nupedia, men man ansåg att skrivandet av artiklar gick alldenes för långsamt då kraven på skribenter var otroligt höga. Så istället grundade man året därpå Wikipedia, och lät vem som helst skapa och/eller redigera artiklar på uppslagsverket. Och till skillnad från sin föregångare Nupedia, fick Wikipedia igång skriveriet snabbt. Namnet Wikipedia formades av Larry Sanger som slog ihop hawaiiskans wiki (snabb) med grekiskans encyklopedia (allmänbildning).

Hur utökas då Wikipedias innehåll?

Uppslagsverket tillämpar wikiprincipen som går ut på att det snabbt och enkelt ska gå att hitta artiklar, ändra artiklar och länka samma olika artiklar. Det ska även vara enkelt att skriva och/eller redigera en artikel då publicering inte ska dröjas av att någon redaktion granska artikelns innehåll. Det ska även vara enkelt att återställa en artikel som redigerats. På så sätt är det enkelt för ett stort antal människor att tillsammans skapa och redigera artiklar i uppslagsverket.

Då uppslagsverket kan redigeras av vemsomhelst är det beroende av skribenter som menar väl och deltar u utökandet av artiklar för att sprida information. Detta innebär att skribenter bör hålla koll på andra deltagare som ställer till problem för uppslagsverket. Dessa problem kan vara klotter på olika artiklar, eller innehåll som inte håller hög standard. Det man hoppas på är att majoriteten av skribenterna på Wikipedia är måna om sidans rykte, innehåll och standard och kommer därför redigera artiklar när man ser att någon varit inne och förstört en text med klotter. Man har även en förhoppning att samarbeten mellan olika skribenter ska leda till artiklar och kunskap utvecklas, och på så sätt förblir uppslagsverket objektivt. Det man gör när man låter volontärer skriva för ett uppslagsverk är att man går emot den gamla idén om att bara en liten grupp individer ska stå för att kunskap produceras och publiceras.

Wikipedia har även funktioner som gör att det underlättar i arbetet mot vandalisering och klotter. Utöver detta har man även administratörer som har tillgång till att tillfälligt eller permanent blockera skribenter som inte följt reglerna när det kommer till skapande och/eller redigering av artiklar. Detta så att man ska förhindra att konflikter uppstår. Det är dock viktigt att poängtera att dessa administratörer ej på något sätt är mer auktoritära än andra skribenter. Enda orsaken till att vissa utses som administratörer för att just minska chansen för vandalism.

Användande av uppslagsverket

Idag använder många studenter, journalister, författare, privatpersoner, forskare och många andra individer inom olika yrkesgrupper Wikipedia. Orsaken är att det Wikipedia som uppslagsverk är mycket mer effektivare och snabbare än att exempelvis bläddra bland massa forskningsartiklar. Att dessutom sökmotorer som Google väldigt ofta hänvisar till Wikipediasidor gör att uppslagsverket är väldigt lättillgängligt.